Pro Bono

Deset procent času ze své pracovní doby každoročně vyčleňuji dobrovolnické práci s jednotlivci nebo neziskovými organizacemi.

V tomto roce jsem navázala spolupráci s lokální neziskovou organizací Calm2be, kde jsem se organizačně podílela na akcích Srdcem pro lepší svět. Děti zde sbíraly mnohdy své první zkušenosti, jak nakládat s penězi a navíc vystupovaly se svým dalším talentem v podobě kulturního programu pro sbírku na děti z pěstounských rodin.

Centrum osobního rozvoje pro děti a dospělé podporuji jako dobrovolník nejen organizačně, ale také se podílím na networkingu.